نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
atighebaz.ir عتیقه باز بالاترین پیشنهاد تماس
designbaz.ir دیزاین باز بالاترین پیشنهاد تماس
kababbaz.ir کباب باز بالاترین پیشنهاد تماس
jojebaz.ir جوجه باز بالاترین پیشنهاد تماس
bastanibaz.ir بستنی باز بالاترین پیشنهاد تماس